Defterdarlığımız Gelir Müdürlüğü personeli Gazali GÜNEŞ emekliye ayrılmıştır. Kendisine emeklilik hayatında başarılar dileriz.

Defterdarlığımız Muhasebe Müdürlüğü personellerinden  Sema SOYSAL ve Selçuk CİMCAK emekliye ayrılmıştır. Bundan sonraki hayatlarında kendilerine başarılar dileriz.