Etkinlik

Çalışma Toplantısı

Bakanlığımızın 2017 yılı faaliyet ve uygulamalarının değerlendirilmesi ve 2018 yılı gider ve gelir hedefleri ile uygulanacak politikalar ve alınacak tedbirlerin görüşülmesi amacıyla Defterdarlığımız merkez ve ilçe birimlerinin faaliyetlerinin değerlendirilmesi ve 2018 yılında uygulanacak stratejilerin belirlenmesi amacıyla, Van Defterdarı Murtaza KAMAR başkanlığında, Defterdarlığımız merkez ve ilçe birim amirlerinin katılımıyla Çaldıran Malmüdürlüğünde 17/04/2017 Salı günü çalışma toplantısı yapılmıştır.