Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Misyonumuz

Bakanlığımızca belirlenen Maliye politikaları çerçevesinde; kurum hedeflerine uygun insan kaynakları politikalarının belirlenmesi için gerekli araştırmalar yapmak, belirlenen politikalara uygun programlar hazırlamak ve çalışmalar yapmak, denetlemek, değerlendirmek, mükellef ve çalışan memnuniyetini ön planda tutarak iyi yetişmiş, motivasyonu yüksek, çalışanlar ile Defterdarlığın etkin verimli ve kaliteli hizmet sunmasını sağlamak.

Vizyonumuz

Hızlı ve kaliteli hizmet sunan, insan odaklı ve yapılabilecek çalışmaların merkezine çalışanları ve mükellefleri yerleştiren, kamu kaynakları etkili, ekonomik ve verimli kullanan saydam ve hesap verilebilir bir kurum olmak.