Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Atama

1-Yıl Sonu İzin İşlemleri İşlem Süreci

2-Yeniden Atanma İşlem Süreci

3-Yıllık İzin İşlem Süreci

4-Vekalet İşlem Süreci

6-Adaylığın Kaldırılması İşlem Süreci

7-Açıktan Atama İşlem Süreci

8-Aylıksız İzin İşlemleri Süreci

9-Hastalık İzni İşlem Süreci

11-Hizmet Değerlendirme İşlem Süreci (TAMAM)

12-İstek ve Yaş Haddinden Emeklilik İşlemleri Süreci

13-Malulen Emeklilik İşlemleri Süreci

14-Mazeret İzni İşlem Süreci

15-Muvafakat Verme İşlem Süreci

16-Naklen Atama İşlem Süreci

17-Öğrenim Değişikliği İşlem Süreci

Disiplin

Disiplin –Disiplin İşleri İşlem Süreci

Disiplin –Malbildirimi İşlem Süreçleri

Disiplin –3628 sayılı Kanun İşlem Süreçleri

Disiplin –Kimlik İşlemleri

Disiplin –Kayıp ve Çalıntı Kimlik İşlem Süreci

Disiplin –Disiplin Cezalarına İtiraz İşlem Süreci

Disiplin -İdari Dava İşlemleri Süreci

Eğitim

Eğitim- 3308 Sayılı Kanun İşlem Süreci (Beceri Eğitimi)

Eğitim- Yükseköğretim Öğrenci Stajı İşlem Süreci

Eğitim- Yıllık Eğitim Planı İşlem Süreci

Eğitim- Mesleki Eğitim Kursu İşlemleri

Eğitim- Hizmet İçi Eğitim İşlem Süreci

Eğitim -Aday Memur Eğitim İşlem Süreci

Evrak

Evrak -Giden Evrak İşlemleri Süreci

Evrak -Gelen Evrak İşlem Süreci

Evrak -Yanlış Gelen Evrağın İadesi İşlemleri Süreci

Evrak -Defterdarlığa Gelen Evrak Kayıt İşlemleri Süreci

Kadro

Kadro -Genel Kadro Değişikliği İşlem Süreci

Kadro -Sağlık Personeli Bilgileri İşlem Süreci

Kadro -İl İçi Kadro Tenkis-Tahsis İşlem Süreci

Mali İşler

Mali İşler – -Araç Kaza,Ceza İşlemleri Süreci

Mali İşler – -Yolluk İşlemleri Süreci

Mali İşler – Açık İhale İşlemleri Süreci (1)2

Mali İşler – -Pazarlık Usulü İhale İşlemleri Süreci

Mali İşler – -Taşınır Yönetim Hesabının Hazırlanması

Mali İşler – -Yemekhane İşlemleri Süreci

Mali İşler – -Memur Maaşları İşlem Süreci-1

Mali İşler – -Mesai İşlemleri İşlem Süreci

Mali İşler – Hizmet Araçları Bakım Onarım İşlemleri Süreci

Mali İşler – -Hizmet Binası Kiralama İşlemleri Süreci

Mali İşler – -Keseneklerin SGK’ya Gönderilme İşlem Süreci

Mali İşler – -Fatura Ödemeleri İşlem Süreci-1

Mali İşler – -Giyecek Yardımı İşlem Süreci

Mali İşler – -Doğrudan Temin İşlem Süreci-1

Mali İşler – -Banka Promosyon İşlemleri Süreci

Mali İşler – -Avans ve Kredi İşlemleri Süreci(2)

Mali İşler – -Araç Teslim Alma Tescil İşlemleri Süreci

Sosyal Yönetsel

Sosyal Yönetsel – TCDD Urla Kamp İşlem Süreçleri

Sosyal Yönetsel – Yetkili Sendikanın Belirlenmesi

Sosyal Yönetsel -4C’li Personelin İzin İşlemleri Süreci

Sosyal Yönetsel – Dağıtım Yazıları İşlem Süreçleri

Sosyal Yönetsel – Fazla Mesai İşlem Süreçleri

Sosyal Yönetsel -Bilgi Edinme Talebine İlişkin İşlem Süreci

Sosyal Yönetsel -BİMER İşlemleri Süreci

Sosyal Yönetsel –Komisyon Görevlendirme

Sosyal Yönetsel -Araç Görevlendirmesi İşlem Süreci

Sosyal Yönetsel -Arşiv İşlemlerinin Yürütülmesi Süreci